Error code pro HP Designjet 650

Alignment error - kalibrace tiskových hlav nebyla provedena

Calibrate error - kalibrace nebyla provedena, nesprávně naveden papír

Edge not found Reload media - Plotr nemohl najít hranu médií při načítání. Zkontrolujte navedení papíru na pravé straně , zda je podél perforované linky

Error lowering bail - senzor bailu chybně detekoval pozici bailu

Lower lever to continue - dejte přítlačnou páčku dolů pro pokračování

Media too small - medium/ papír/ je malý

Mispositioned Reload roll - role je chybně navedena

Out of memory Data was lost - data jsou příliš velká pro vyrovnávací paměť plotteru

Switch power off Check media path - odstavení serva v ose X / pohon válce /.Zkontrolujte volné odvíjení papíru

Switch power off Check pen path - odstavení serva v ose Y , vozík se nemůže pohybovat, zkontrolujte zda není zatržený papír, zkontrolujte vodící řemen k vozíku

010001 - Window sensor nefunguje správně

010011 - Bail senzor je stále sepnutý

010012 - Bail senzor je stále sepnutý

010013 - Bail padá, nefunguje aretace

010020 - chyba ROM / výměna základní desky/

010021 - chyba DRAM / výměna základní desky/

010022 - chyba Swath RAM / výměna základní desky/

010023 - chyba EEROM / výměna EEROM, výměna základní desky/

010024 - tiskové rozhraní ASIC test selhal

010025 - Selhání komunikace mezi základní deskou a servoprocesory

Chybová hlášení - vadná základní deska

010026 , 010027 ,010028 ,010029 , 01002a , 01002b, 01002c, 01002f, 010030, 010031, 010032, 010033

010040 - zjištěna chyba v ose X

010041 - zjištěna chyba v ose Y

010050 - SIMM idikuje chybu

010051 - SIMM idikuje chybu

010052 - hlavní i vedlejší SIMM indikují chybu

010080 - RS-232-C chyba při čtení dat

020001- problém s Firmware

020002 - problém s Firmware

030000 - vypnutí serva v ose X

030001- vypnutí serva v ose Y

030002 - tření v ose Y je příliš velké

030003 - chyba v ose Y

030010 - nadměrné tření při pojezdu vozíku cartridgí

04xxxx - chyba rozhraní MIO

05xxxx - systémová chyba plotteru

060111 - LED senzor nemá dostatečnou svítivost

060302 - LED senzor nemá dostatečnou svítivost

0700xx - nelze provést kalibraci, vadný Drop detect senzor

0f0000 - vadný firmware

 

Záznamy nebyly nalezeny...